Södra Vätterbygdens samordningsförunds logga

För dig som bor eller arbetar i
Habo - Jönköping - Mullsjö - Vaggeryd

Till Höglandets samordningsförbund

För dig som bor eller arbetar i
Aneby - Eksjö - Nässjö - Sävsjö - Tranås - Vetlanda

Finnvedens samordningsförbunds logga

För dig som bor eller arbetar i
Gislaved - Gnosjö - Värnamo

”Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas."

(Samverkansutredningens betänkande SOU 2000:114)

Gemensamt i länet

2014 trädde Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i kraft. I dagligt tal kallat Finsam.

Lagen gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och region att samverka finansiellt inom välfärds- och rehabiliteringsområdet. Tillsammans bildar de fyra parterna ett samordningsförbund.

Varje samordningsförbund beslutar hur samarbetet ska utformas och bedriver samverkan utifrån lokala förutsättningar och behov.

I Jönköpings län finns tre samordningsförbund. I landet finns cirka 80 förbund. Mer information om nationella frågor och andra förbund finns på hemsidan www.finsam.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Följande utbildningar och konferenser berör hela länet. Lokal kompetensutveckling presenteras på respektive förbunds sida under rubriken Aktiviteter.

Finsamutbildningar 2020

Introduktionsutbildning 30 mars och 5 maj - inställd pga Covid-19

Fördjupningsutbildning 9 juni - inställd pga Covid-19

Läs mer kring vad som gäller för gemensamma utbildningar under 2020 på Nationella rådetslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hemsida


En anpassad yrkesutbildning inom IT-området för unga tjejer och killar med Aspergers syndrom/ASD. För att kunna söka till utbildningen måste personen bo i Jönköpings län. Studierna sker på Campus I12 i Eksjö och det finns 15 platser. Antagning och avslutning sker kontinuerligt och efter individens behov. I utbildningen blandas teori och praktik.

Utbildningen syftar till att göra det möjligt för unga vuxna att få en anställning inom IT-sektorn.

IT-spåret finansieras av Höglandets samordningsförbund, Region Jönköpings län, Samordningsförbundet Södra Vätterbygden och Finnvedens samordningsförbund.

Vill du se en film om hur livet ändrats för en av studenterna?
Filmen om Andreas länk till annan webbplats

Under hösten 2014 gjordes en följeforskning kring hur studenterna upplevde utbildningen. Forskningsrapporten kan du läsa här.länk till annan webbplats

För mer information eller frågor om antagning hänvisas till IT-spårets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i Eksjö eller förbundschef Britt-Marie Vidhall, 076-723 31 17

Detta är ett instrument för samordningsförbund att bedöma egen verksamhetsutveckling över tid, möjliggöra jämförelser mellan förbund, samt ge förbund och ingående parter ett stöd att förbättra samordningen av arbetslivsrehabiliterande insatser.

Förbunden i Jönköpings län använder Indikatorerna för att mäta vad deltagarna, politiker, chefer och medarbetare anser om olika projekt. Läs mer på hemsidan för Nationella nätverket för samordningsförbund NNS.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I alla tre förbund används metoderna Supported Employment (SE) och/eller Individual Placement and Support (IPS) för att hjälpa deltagare att hitta och behålla ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Alltfler jobbar också enligt metoden Supported Education, stöd i studier. Gemensamt i länet genomförs mätning kring hur metodtroget arbetet sker.

Coach och chef gör mätningen gemensamt och resultatet ska användas för kvalitetsutveckling av egen verksamhet.

Länets nätverk kring metodtrohet har bestämt att bara använda den evidensbaserade skalan som finns.

På grund av situationen med Covid-19 har Kommunal Utveckling blivit tvungna att omprioritera planerade aktiviteter och arbetsuppgifter för att skapa utrymme åt nya former av stöd till kommunerna.

Därmed ställs programtrohetsmätningen under april 2020 in och det gäller även ett planerat resultatseminarium 15 maj.

Mätning programtrohet SE/IPS enligt Socialstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Finsam och Nationella rådet

Nationella rådet arbetar för att lyfta samordningsförbundens insatser genom att sprida kunskap och visa på den konkreta nytta de bidrar med i samhället. På Finsams hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns mer information.

Nationella nätverket för samordningsförbund - NNS

Ändamålet för NNS är att vara språkrör för samt, i nätverksform, stödja och bidra till utveckling av samordningsförbunden.

NNS står bl a bakom Indikatorer för finansiell samordning. De är ett sätt att strukturerat mäta hur nöjda deltagarna är med aktiviteterna som förbunden erbjuder och hur samverkan utvecklas i respektive förbunds område. På hemsidan för NNSlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns mer information.


Det finns flera vedertagna sätt att beräkna socio-/samhällsekonomiska effekter av insatser, till exempel sådana som finansieras av samordningsförbund.

Genom åren har flera socioekonomiska utvärderingar gjorts av insatser som finansieras av förbunden i Jönköpings län. Här på sidan kan du läsa mer om dessa utvärderingar. Mer information om själva insatserna finns på respektive förbunds hemsida om insatsen.

Nationalekonomen Ingvar Nilsson (seeab.se)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en av dem som har mest erfarenhet av samhällsekonomiska utvärderingar av kostnader för utanförskap och verksamheter som finansierats av samordningsförbund eller andra parter. I den modell han tagit fram tillsammans med olika medarbetare och finansiärer kan man ta hänsyn till kostnader för respektive myndighet/organisation för utanförskap för ett visst antal individer med olika typer av problembild, insatskostnader, produktionsvinster mm.

Bildspel av Ingvar Nilsson som visades på en utbildningsdag i Vrigstad 1703Powerpoint

Några medarbetare i Nässjö kommun har gjort en analys av kostnader och besparingar/vinster med Extratjänster jämfört med Resursjobb.
Bildspel om Extratjänster och Resursjobb i NässjöPowerpoint
Rapport om Extratjänster och Resursjobb i NässjöWord

I samband med en utvärdering av Funktionsnedsatta i arbete (FIA, f d FIA mé knuff) 2017 gjordes en förenklad samhällsekonomisk analys 2013-2016 som byggde på Ingvar Nilssons modell.
Förenklad samhällsekonomisk analys av FIAPDF

Ett annat sätt att beräkna samhällsekonomiska effekter används av företaget Payoff. De räknar på kostnader och besparingar och redovisar hur lång tid det tar för respektive myndighet/finansiär att "få tillbaka" de investeringar man gör i en verksamhet.
Payoffs hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ett annat sätt att beräkna effekter användes av Försäkringskassan i den effektutvärdering som gjorts av tre olika metoder för arbetsrehabilitering: Supported Employment, Case Management och Förstärkta samarbetet FK-AF.

Det sättet att beräkna effekter användes av docent Fredrik Hansen vid Jönköping University när han gjorde en samhällsekonomisk utvärdering av verksamheten Enter i Jönköping, finansierad av Samordningsförbundet Södra Vätterbygden.
Bildspel om utvärderingen av Enter (visat 190412)Powerpoint
Utvärderingsrapport om Enter 2012-2017PDF

Ytterligare tt sätt att redovisa resultat och effekter är med hjälp av några enkla schabloner och nyckeltal. Sådana nyckeltal används bl a i Samordningsförbundet Göteborg Centrum. Magnus Simonsson presenterade detta sätt att redovisa vid förbundens gemensamma vårkonferens 190412.
Magnus Simonssons bildspel om samhällsekonomi och nyckeltalPowerpoint

Vid förbunden i länets gemensamma vårkonferens 190412 visades ett par av ovanstående bildspel och en jämförelse mellan de tre olika modellernas för- och nackdelar.
Jämförelse mellan modellerExcel

Du som vill veta mer om lokal, regional och nationell statistik om Finsams målgrupper kan till exempel följa någon av dessa länkar:

Försörjningsmått

Koladalänk till annan webbplats

High Five - händer tillsammans för att symbolisera samverkan

Nu kör vi! Tillsammans för ett inkluderande samhälle.

Nyheter


 • Psykiatriveckan 2020
  Sedan 16 år tillbaka anordnas Psykiatriveckan på Höglandet under vecka 46.
  Höglandets samordningsförbund

 • Styrelseprotokoll - Höglandets samordningsförbund
  Sammanträde 2020-09-03
  Höglandets samordningsförbund

 • Slutrapport projekt Efterstöd
  Projekt Efterstöd har nu avslutats. Flera slutsatser kunde dras trots att projektet behövde avslutas...
  Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

 • Nu lanserar vi Insatskatalogen!
  Insatskatalogen är ett webbaserat sökverktyg där vi har samlat insatser för personer i behov av stöd...
  Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

 • Projekt i Mullsjö beviljas medel
  Styrelsen för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden beviljade på sitt möte igår max 616.000kr till...
  Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

 • Ny film om IPS
  Nu är en film klar med deltagare, arbetsgivare och medarbetare som arbetar enligt metoden IPS - Indi...
  Finnvedens samordningsförbund