Finnvedens samordningsförbunds logga

Rätt stöd rätt försörjning

Personer som saknar rätt till sjukpenning vid sjukdom behöver ofta försörjningsstöd. Det finns risk att de inte får rätt stöd från vården och Försäkringskassan. En metod för bättre samarbete för denna grupp har utvecklats med Region Jönköpings län, försörjningsstödet och Försäkringskassan. Senaste uppdatering av nedanstående dokument skedde i november 2019.

Aktuella dokument:
Underlag för bedömning av ev sjukskrivningPDF
Flödesschema socialtjänstenWord

Blanketten Ansökan om samordning av rehabiliteringsinsatser hittar du på Försäkringskassans hemsida www.forsakringskassan.se där du söker efter blankett 7434.