Finnvedens samordningsförbunds logga

Mitt Val

Senaste nytt (juli 2020): på grund av corona-pandemin ställdes gruppverksamheten in helt under våren. Målsättningen nu är att kunna starta grupper i september 2020.

Målgrupp

Personer som har en nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning eller löper risk för en nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom och som är i behov av rehabilitering för att få eller återfå sin arbetsförmåga. Ålder 19-67 år – är den målgrupp som kan erhålla någon form av ersättning från Försäkringskassan.

Mål

Många av individerna inom det Förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan går tillbaka till Försäkringskassan efter avslutat/avbrutet samarbete. Det saknas en fördjupad kartläggningsfunktion för att skapa en plan kring den sjukskrivna, alternativt även arbetslösa, individen så den skall få rätt stöd. Det saknas även ett effektivt arbetssätt för att förklara processen och förbereda individen för arbetsförberedande insatser. Det handlar även om att fånga upp en målgrupp till ”Mitt val” som står långt ifrån arbetsmarknaden och där Gemensam Kartläggning blir ett för stort steg för individen att gå direkt in i.

Fler ska hitta långsiktiga lösningar för att komma ut i arbete eller studier.
Färre ska återvända till sjukförsäkringen och/eller fler ska stå till arbetsmarknadens förfogande.


Verksamhet

I dagsläget läggs mycket tid och resurser i starten på Gemensam kartläggning och att få igång och motivera deltagaren. Det tar av tiden i det Förstärkta Samarbetet, som kan löpa under max 1 år.
De personer som ingår i det Förstärkta Samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska bli mer förberedda och redo. Det är även ett sätt att utkristallisera rätt personer in i samarbetet.

Du som vill läsa mer om utvecklingen av projektet kan göra det här. Sidan uppdateras allt eftersom.

Aktuella dokument