Styrelseprotokoll

Här publiceras styrelsens protokoll efter justering.