Protokoll, årsberättelse och revisionsberättelse

Nu är protokollet klart från styrelsens möte 130318. Det anslås alltid här på hemsidan. Sedan dess har även årsberättelsen med bokslut för 2012 och revisionsberättelsen med bilaga blivit klar.

Alla dessa dokument finns här på hemsidan under rubriken Dokument.

Men du kan även öppna dem här:

Protokollet 130318PDF

ÅrsberättelsenPDF

RevisionsberättelsenPDF

Revisionsbiträdets rapportPDF

Postadress:
Finnvedens samordningsförbund<br/>c/o Gnosjö kommun<br/>Arbetsmarknadsenheten<br/>335 80 Gnosjö

Kontakt:
Förbundschef Peter Hedfors Mobil 072-741 58 00 Förbundssekr Jacqueline Petkovic Mobil 072-741 42 58