Tema neuropsykiatri

Igår hölls femte föreläsningen kring förbättrat stöd till personer med neuropsykiatriska funktionshinder. Samordningsförbunden gav stöd genom Samordningsförbundet Södra Vätterbygden så personal från alla huvudmän i länet skulle kunna delta.

Nu finns bildserier och referat från de mycket uppskattade föreläsningarna utlagda på denna hemsida under Samordningsförbundet Södra Vätterbygden. Där finns bl a ett referat från den paneldebatt med representanter från kommuner, landsting, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och brukarföreningar som anordnades som en del i denna serie den 21 februari 2013.

Du kan hitta mer information och referaten om Du klickar här.

Postadress:
Finnvedens samordningsförbund<br/>c/o Gnosjö kommun<br/>Arbetsmarknadsenheten<br/>335 80 Gnosjö

Kontakt:
Förbundschef Peter Hedfors Mobil 072-741 58 00 Förbundssekr Jacqueline Petkovic Mobil 072-741 42 58