Utvärdering klar av SE i länet

Supported Employment är en arbetsmetod som forskare visat underlättar för många att komma till arbete. Nu har en utvärdering skett av det arbete som sker med SE här i vårt län, ofta med stöd av samordningsförbunden.

Utvärderingen har utförts av Johanna Gustafsson, Högskolan i Örebro och Stiftelsen Activa, som anställts en period på Regionförbundets utvecklingsenhet FoUrum.

Hon går i rapporten igenom situationen i kommun efter kommun. Bl a pekar hon på ett antal faktorer som påverkat införandet av SE i de berörda kommunerna och vad man behöver tänka på om man vill fortsätta utveckla arbetet i länet.

Framgångsfaktorer hon lyfter fram:
- deltagarna upplever enligt SE-coacherna att arbetssättet är relevant för dem
- coacherna upplever arbetssättet som professionellt relevant
- metodnätverket som bildats i länet
- kompletterande arbetsverktyg som motiverande samtal och IPS (Individual Placement and Support)
- bra samverkan med andra myndigheter/parter

Utvärderingen avslutas med Johannas reflektioner om fem teman, utifrån sin långa erfarenhet av arbete med SE-metoden och de intryck utvärderingen gett:
- osäkerhet råder fortfarande på många håll om när, var och hur man ska arbeta med SE
- organisatoriska hinder finns ofta
- stödet skiftar mycket från berörda chefer och handläggare
- många coacher är ensamma med sina arbetsuppgifter
- många tvingas göra pragmatiska avsteg från arbetsmetoden.

Välkommen att läsa hela utvärderingen här!länk till annan webbplats

Postadress:
Finnvedens samordningsförbund<br/>c/o Gnosjö kommun<br/>Arbetsmarknadsenheten<br/>335 80 Gnosjö

Kontakt:
Förbundschef Peter Hedfors Mobil 072-741 58 00 Förbundssekr Jacqueline Petkovic Mobil 072-741 42 58