Föreläsning 11 nov om bemötande

Christian Johansson kommer till Arken i Värnamo 141113 och föreläser under temat "Diagnoskännedom, bemötande och samverkan"

Samordningsförbundet anordnar föreläsning med Christian Johansson, som är läkare, specialist i psykiatri, med lång och bred erfarenhet från olika verksamheter. Se inbjudan här Word..

Mer information och formulär för anmälan finns under rubriken Aktiviteter här ovan - Kurprojektet.

141023 finns fortfarande platser kvar. Därför förlängs anmälningstiden till 5 november!

VÄLKOMMEN!

Postadress:
Finnvedens samordningsförbund<br/>c/o Gnosjö kommun<br/>Arbetsmarknadsenheten<br/>335 80 Gnosjö

Kontakt:
Förbundschef Peter Hedfors Mobil 072-741 58 00 Förbundssekr Jacqueline Petkovic Mobil 072-741 42 58