Förbundets offentliga styrelsemöte

Den 30 november anordnade förbundet det årliga offentliga mötet i Gnosjö kommunhus

På mötet informerade de olika verksamheter som får förbundets stöd om hur de arbetar. 
35 personer fick höra om Stöd till arbete, JobbCenter Unga, Navigatorcentrum, Vidare i Gnosjö, Självhjälpsgrupper, IT-spåret, Arenasamverkan och annat som händer i förbundet.

Efter informationen höll styrelsen sitt offentliga möte där man bl a tog beslut om Verksamhetsplan 2017 med budget 2017-2019. En diskussion fördes om synpunkter som kommit att förbundet bör finansiera fler verksamheter långsiktigt.

Protokollet är nu justerat och finns utlagt under rubriken Dokument här på hemsidan. Där finns också verksamhetsplanen.

Protokollet kan du även läsa härPDF

Postadress:
Finnvedens samordningsförbund<br/>c/o Gnosjö kommun<br/>Arbetsmarknadsenheten<br/>335 80 Gnosjö

Kontakt:
Förbundschef Peter Hedfors Mobil 072-741 58 00 Förbundssekr Jacqueline Petkovic Mobil 072-741 42 58