Finnvedens samordningsförbunds logga

Inga-Maj Eleholt ny ordförande

Den 7 februari höll den nya styrelsen sitt första möte. Flera nya ledamöter och ersättare ingår i styrelsen.

Till ny ordförande för förbundet valdes Inga-Maj Eleholt, Gislaveds kommun, och till ny vice ordförande Pia Skogsberg, Region Jönköpings län. Styrelsen beslutade samtidigt att dessa tillsammans med förbundschef utgör styrelsens arbetsutskott.

På mötet togs också beslut om Årsredovisning 2018 inför revideringen av förbundets ekonomi och en Handlingsplan för Jämställdhetsintegrering. Här följer de dokument som är offentliga efter mötet:

Styrelsens protokollPDF
Sammanträdesplan 2019 inkl AU:s mötenPDF
Handlingsplan för jämställdhetsintegreringPDF

Vilka fler som ingår i styrelsen, kontaktuppgifter mm finns under fliken Organisation ovan.

Publicerad: 2019-08-02