Finnvedens samordningsförbunds logga

Förbundet ansluter till Insatskatalogen

Protokollet från styrelsemötet 190524 är nu justerat och finns på Digitala anslagstavlan och under rubriken Dokument ovan.

Vid sitt möte 190524 fick styrelsen information om läget i förbundet. Man tog beslut om flera styrdokument, bl a en ny internkontrollplan och ett uppdaterat informationsblad om hur man kan söka medel från förbundet.

Samordningsförbundet Centrala Östergötland har tillsammans med flera andra förbund utvecklat en iinformationsbas om insatser som kan vara ett stöd för personer i målgruppen för finansiell samordning. Det kan gälla långtidssjuka, arbetslösa, personer med funktionsnedsättning, missbruksproblem eller annan form av utanförskap.

Styrelsen tog nu beslut om att förbundet ska ansluta till katalogen. Det innebär att processutvecklare Lisa Edvinsson efter sommaren kommer att börja samla in information som sedan kommer att bli tillgängliga för vem som helst som önskar se vad som görs både lokalt i Finnveden-området och inom de andra områden som anslutit. Det kan bli en bra hjälp både för handläggare hos förbundets parter och för den som önskar information av privata skäl.

Du som vill läsa mer om Insatskatalogen kan göra det på www.insatskatalogen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Publicerad: 2019-06-13