Finnvedens samordningsförbunds logga

Fördjupningsdag om SE missbruk

17 oktober 2019 är det dags för en fördjupningsdag om att arbeta enligt metoden Supported Employment på temat missbruk.

Enligt arbetsrehabiliteringsmetoden Supported Employment (metoderna SE, IPS och SIUS) kan alla individer arbeta, bara de får rätt omständigheter. Men hur stöttar man bäst en person med missbruksproblematik? Vilka screeninginstrument kan användas? Vilken information ger man arbetsgivaren inför en praktik eller anställning?

Dessa och andra frågor tas upp under dagen, som är kostnadsfri. Obligatorisk anmälan enligt inbjudan.

Inbjudan gäller medarbetare i hela länet. Vi tar emot fler anmälningar än antalet platser för att, om det behövs, göra en rimligt jämn fördelning av platserna i länet. Definitivt besked om plats kommer efter anmälningstidens slut.

Inbjudan till fördjupningsdagenPDF

Publicerad: 2019-08-29