Finnvedens samordningsförbunds logga

Snart kommer Insatskatalogen

Pröva Insatskatalogen nu

Insatskatalogen är ett sökinstrument vars syfte är att effektivisera och rationalisera sökandet efter insatser för dem i behov av stöd mot egenförsörjning, inkludering och ökad livskvalitet.

Katalogen kan användas som ett vardagsverktyg för myndighetspersonal men är även öppen för allmänheten. Det innebär att den kan användas av privatpersoner själva som vill söka efter lämpliga insatser och aktiviteter.

Från september 2019 kommer samordningsförbundet att inventera insatser i vårt geografiska område.

Läs gärna mer om Insatskatalogen och prova gärna funktionen genom att klicka på bilden ovan.

Vi återkommer på olika sätt när vi senare i höst publicerar information om insatser i vårt förbunds område. Även Samordningsförbundet Södra Vätterbygden förbereder publicering av insatser i sitt geografiska område.

Publicerad: 2019-09-09