Delårsrapport 2019 och protokoll

Nu är protokollet från styrelsens möte 190902 justerat. Man tog då bl a beslut om Delårsrapport för första halvåret 2019, en Internkontrollplan och Informationssäkerhetspolicy.

Enligt delårsrapporten har nästan 70% av de avslutade deltagarna i år gått vidare till arbete eller studier!

Protokollet och övriga dokument finns på Digitala anslagstavlan.