Finnvedens samordningsförbunds logga

Förslag Verksamhetsplan 2020

Protokollet från styrelsemötet 190930 är justerat. Det finns på Digitala anslagstavlan och under Dokument i menyn ovan.

Vid mötet tog styrelsen beslut om att skicka ut förslag till Verksamhetsplan 2020 med budget 2020 och plan 2021-2022 för samråd. Styrelsen fastställer planen vid sitt offentliga möte 191129.

Publicerad: 2019-10-02