Finnvedens samordningsförbunds logga

Samverkan och Verksamhetsplan

29 november anordnades frukostmöte och offentligt styrelsemöte i Gnosjö. Nu är protokollet från styrelsemötet justerat.

På förbundets frukostmöte i Hammargården, Gnosjö, den 29 november deltog ett 30-tal medarbetare från förbundet och medlemsorganisationerna . Temat var Samverkan.

Förbundschef Peter Hedfors informerade om förbundet och olika former av samverkan som förbundet ger stöd till.

Processledare Susanne Leander berättade om processen Rätt stöd - Rätt försörjning. Den förklarar hur socialtjänsten, vården och Försäkringskassan kan samarbeta för att hjälpa sjuka som inte har rätt till sjukpenning utan går med försörjningsstöd från kommunen.

Sara Arlesten sammanfattade vilka slutsatser hon kunnat dra under sin forskning om Arenasamverkan.

Mer information om frukostmötet finns under rubriken Aktiviteter ovan.

Efter frukostmötet höll styrelsen sitt årliga offentliga styrelsemöte. Då tog man bl a beslut om Verksamhetsplan 2020 med förbundets inriktning och budget 2020. Enligt den finns ett utrymme om ca 800.000kr för ny verksamhet utöver de olika insatser som redan pågår.

Styrelsen avsatte också medel för att kunna utveckla en ny framtidsstrategi för förbundet.

Det justerade protokollet och Verksamhetsplan 2020 finns på förbundets digitala anslagstavla och under rubriken Dokument ovan.

Publicerad: 2019-12-06