Finnvedens samordningsförbunds logga

Årsredovisning 2019

Protokollet från styrelsemötet 200319 är nu justerat. Ett av besluten var att fastställa årsredovisningen för 2019.

Året 2019 var händelserikt i förbundet och hos medlemmarna. Två nya insatser startade - Mitt Val och Nya Vägar. Många anställda hos medlemmarna deltog i en gemensam utbildning om att ge bra stöd till personer med stressrelaterad ohälsa och/eller långvarig smärta.

Under 2019 följdes 133 deltagare i uppföljningssystemet SUS. Av dem avslutades 24 kvinnor och 25 män. 10 av kvinnorna och 17 av männen klarade sig utan offentlig försörjning vid utskrivning, de allra flesta tack vare att de börjat arbeta.

Du hittar protokollet och årsredovisningen med bilagor på Digitala anslagstavlan ovan och under rubriken Dokument.

Publicerad: 2020-03-24