Finnvedens samordningsförbunds logga

Delårsrapport

Protokollet från styrelsemötet 200826 är nu justerat och utlagt på digitala anslagstavlan och under Dokument.

Styrelsen tog bl a beslut om att gå vidare i diskussionerna om att anställa en verksamhetsutvecklare i förbundet.

En delårsrapport fastställdes också. Där konstateras att färre än normalt av de avslutade deltagarna i finansierade verksamheterna kommit vidare till anställning i år. Det bedöms bero på coronapandemin. En process pågår också för att vidareutveckla förbundets arbetssätt i en framtidsstrategi.

Publicerad: 2020-09-07