Finnvedens samordningsförbunds logga

Förslag Verksamhetsplan med budget

Styrelsen har mötts två gånger på kort tid. Protokoll från båda mötena är nu justerade och finns på förbundets digitala anslagstavla ovan.

Styrelsemötet 17 september hölls då en strategidag tillsammans med förbundets beredningsgrupp avslutades. Då hade förbundets framtid diskuterats.

Tankar från strategidagen finns med i det förslag till Verksamhetsplan 2021 som styrelsen fastställde vid mötet 200924. Förslaget skickas nu ut till medlemmarna för samråd. Planen med budget 2021 och ekonomisk plan för 2022-2023 kommer att tas upp för slutlig fastställelse vid det möte som styrelsen planerat 201126. Detta möte är offentligt.

Även detta protokoll och förslag till Verksamhetsplan 2021 finns på förbundets digitala anslagstavla.

Publicerad: 2020-09-28