Finnvedens samordningsförbunds logga

Årsredovisning 2020 och revision

Nu är årsredovisningen för 2020 klar liksom revisorernas granskning av förbundets verksamhet. Dokumenten finns på Digitala anslagstavlan och sänds till parterna så att de kan ta ställning till frågan om ansvarsfrihet.

I årsredovisningen framkommer bl a att 15 personer under året kommit till anställning efter en lång tid i utanförskap, trots pandemin. Bara de 15 anställningarna har lett till en vinst eller besparing för samhället på 2,9 miljoner under ett år.

En ny film gjordes också under året, om IPS-coachernas arbete i Värnamo. Filmen finns både på förbundets och Värnamo kommuns hemsida.

Publicerad: