Finnvedens samordningsförbunds logga

Styrelsemötet 210527

Styrelsen beslutade att avvakta med beslut om medel till en ny gemensam basverksamhet i området tills ett extra möte 210621.

Protokollet från styrelsens möte 210527 är nu justerat och inlagt på hemsidan under Dokument och på digitala anslagstavlan.

Under mötet presenterade verksamhetsutvecklare Lisa Edvinsson beredningsgruppens tankar om en ny gemensam basverksamhet i förbundets område. Tankarna hade inte hunnit formuleras skriftligt inför styrelsens möte, varför man beslöt hålla ett extra möte om frågan.

På mötet diskuterades även vilka förändringar AFs reformering med kommande nya upphandlingar kommer att innebära för samverkan i området. Mycket är fortfarande oklart.

En ekonomisk rapport visade att det bedöms finnas ett ekonomiskt utrymme med ca 2,2 milj för ny verksamhet under året.

Publicerad: