Finnvedens samordningsförbunds logga

Nyheter

  • Verksamhetsplan 2013
    Verksamhetsplan 2013 fastställdes av styrelsen vid deras möte 26 november. Verksamhetsplanen innehåller vilken inriktning arbetet i samordningsförbundet ska ha under närmast året och en budget för perioden 2013-2015.
    2012-12-19 15.36
  • Styrelseprotokoll 121126
    26 november hölls styrelsen årets offentliga styrelsemöte. Då togs bl a beslut om verksamhetsplan för 2012 och de olika verksamheterna som får stöd genom förbundet avrapporterades.
    2012-12-19 15.30
Publicerad: 2019-10-08