Finnvedens samordningsförbunds logga

Nyheter

 


  • Verksamhetsplan 2013
    Verksamhetsplan 2013 fastställdes av styrelsen vid deras möte 26 november. Verksamhetsplanen innehåller vilken inriktning arbetet i samordningsförbundet ska ha under närmast året och en budget för perioden 2013-2015.

  • Styrelseprotokoll 121126
    26 november hölls styrelsen årets offentliga styrelsemöte. Då togs bl a beslut om verksamhetsplan för 2012 och de olika verksamheterna som får stöd genom förbundet avrapporterades.

Text

Publicerad: