Finnvedens samordningsförbunds logga

Nyheter

 


  • Tema neuropsykiatri
    Igår hölls femte föreläsningen kring förbättrat stöd till personer med neuropsykiatriska funktionshinder. Samordningsförbunden gav stöd genom Samordningsförbundet Södra Vätterbygden så personal från alla huvudmän i länet skulle kunna delta.

  • Nyhetsbrev april
    Du kan nu läsa Nyhetsbrev april om Jobbcenter Unga.

  • Protokoll, årsberättelse och revisionsberättelse
    Nu är protokollet klart från styrelsens möte 130318. Det anslås alltid här på hemsidan. Sedan dess har även årsberättelsen med bokslut för 2012 och revisionsberättelsen med bilaga blivit klar.

Text

Publicerad: