Finnvedens samordningsförbunds logga

Nyheter

 


  • Årsredovisning och revision

    Årsredovisning med bokslut 2015 har nu fastställts av styrelsen och sänts till huvudmännen (AF, FK, Region Jönköpings län och berörda kommuner), tillsammans med revisionsberättelsen och revisionsbiträdets rapport.

Text

Publicerad: