Finnvedens samordningsförbunds logga

Nyheter

 


  • Delårsrapport 2019 och protokoll
    Nu är protokollet från styrelsens möte 190902 justerat. Man tog då bl a beslut om Delårsrapport för första halvåret 2019, en Internkontrollplan och Informationssäkerhetspolicy.

  • SEd: Stöd att klara studier
    7-8 november inbjuds till en utbildning i hur vi bättre kan stödja personer att fullfölja studier.

  • Snart kommer Insatskatalogen
    Insatskatalogen är ett sökinstrument vars syfte är att effektivisera och rationalisera sökandet efter insatser för dem i behov av stöd mot egenförsörjning, inkludering och ökad livskvalitet.

Text

Publicerad: