Höglandets samordningsförbunds logga

Höglandets samordningsförbund - Inspirationsdag!

Höglandets samordningsförbund arbetar med frågor kring kompetensutveckling och samverkan inom rehablitiering. 

Under 2019 görs ett uppehåll i anordnandet av Höglandets samordningsförbund - Inspirationsdag!

Välkommen 2020!

Arbetsgruppen för inspirationsdagen (tidigare kallad KUR-dag) planerar och anordnar gemensamma kunskapssatsningar inom området rehabilitering. Till exempel frukostmöten och föreläsningsdagar.

I arbetsgruppen ingår representanter från alla ägare.