Höglandets samordningsförbunds logga

Lex Heller

Under hösten 2019 kommer förbundet att börja arbeta med ett avvikelsehanteringssystem som kallas Lex Heller.

Systemet är utarbetat av samordningsförbund i Göteborg och kommer att successivt införas inom Höglandets samordningsförbunds område.

Systemet ersätter inte något av de avvikelsehanteringssystem som de ingående parterna har utan är ett komplement för avvikelser när samverkan inte har fungerat fullt ut.

Det är heller inte en juridiskt bindande "lex" utan enbart avsett som ett förbättringsverktyg.

Kontakta förbundschef Britt-Marie Vidhall om du har frågor.

I höst kommer du som arbetar inom Höglandets samordningsförbunds upptagningsområde att hitta en anmälningslänk här.

Powerpoint om arbetet i Göteborg.Powerpoint