Höglandets samordningsförbunds logga
 • language
  Translate

Psykiatrivecka

Sedan 15 år tillbaka anordnas under vecka 46 Psykiatriveckan på Höglandet.

Under 2019 är det 11 - 15 november som veckan genomförs och temat är Hälsa genom livet

Välkommen!

Poster 2019PDF

Innehåll

Veckan innehåller en intressant blandning av talare - både professionella och de som talar av egen erfarenhet.

 • Lågaffektivt bemötande
 • Samordnad utveckling för god och nära vård
 • Neuropsykiatri hos barn, unga och vuxna
 • Ingenting är omöjligt!
 • Migrän
 • Ätstörning
 • Sömn
 • Förbättrad hälsa med motion och träning
 • Innanför skalet - Vem är vi? Human Dynamics
 • Upptäcka psykisk ohälsa redan hos förskolebarn
 • Suici- praktisk usicidriskbedömning för yrkesverksamma
 • Barn itll föräldrar inom psykiatrin
 • Diagnoser från två perspektiv
 • Psykofarmakas roll i människors vardag och återhämtning

Arrangörer

Psykiatriveckan arrangeras i ett samarbete mellan psykiatriska kliniken Höglandssjukhuset Eksjö, kommunpsykiatrin i Höglandets samtliga kommuner, patient- och brukarorganisationer, IFS - Intresseföreningen för schizofreni och andra psykoser, studieförbundet Sensus samt Höglandets samordningsförbund.

Målgrupp

Föreläsningarna och aktiviteterna under psykiatriveckan vänder sig till alla som är intresserade, och ingen tidigare kunskap om ämnena behövs.

Gratis

Föreläsningarna och aktiviteterna är kostnadsfria.

Frågor

Kontakta Annica Lindström på telefon: 010-243 56 47 eller
mail: annica.a.lindstrom@rjl.se