Höglandets samordningsförbunds logga
  • language
    Translate

Psykiatrivecka

Sedan 15 år tillbaka anordnas under vecka 46 Psykiatriveckan på Höglandet.

Under 2019 är det 11 - 15 november som veckan genomförs och temat är Hälsa genom livet

Arbetet med att ta fram program för veckan 2019 är i full gång och publiceras här så fort det är klart.

Välkommen!


Arrangörer

Psykiatriveckan arrangeras i ett samarbete mellan psykiatriska kliniken Höglandssjukhuset Eksjö, kommunpsykiatrin i Höglandets samtliga kommuner, patient- och brukarorganisationer, IFS - Intresseföreningen för schizofreni och andra psykoser, studieförbundet Sensus samt Höglandets samordningsförbund.

Målgrupp

Föreläsningarna och aktiviteterna under psykiatriveckan vänder sig till alla som är intresserade, och ingen tidigare kunskap om ämnena behövs.

Gratis

Föreläsningarna och aktiviteterna är kostnadsfria.

Frågor

Kontakta Annica Lindström på telefon: 010-243 56 47 eller
mail: annica.a.lindstrom@rjl.se