Höglandets samordningsförbunds logga

Samverk Nässjö

Här hittar du information, avtal och annan information från Samverk Nässjö.

Höglandets samordningsförbund finansierar en tjänst på 50 % för funktionen Samverkanskoordinator.

Samverkanskoordinatorn är placerad inom Nässjö kommuns enhet för ekonomiskt bistånd och uppdraget är att arbeta för en bättre samverkan mellan arbetsförmedling, försäkringskassa, Region Jönköpings län och Nässjö kommun gällande personer med rehabiliteringsbehov och som saknar egen försörjning.

Samverkanskoordinatorn arbetar också med att bygga upp strukturer för samverkan och informationsspridning om samverkansmöjligheter.

Samverkanskoordinatorn är även kontaktperson för andra myndigheter och regionen för att lotsa till rätt avdelning inom kommunen.

Överenskommelse Samverk NässjöPDF

Checklista samverkansforumPDF

Lathund samverkansmötePDF

Kontakta samverkanskoordinator Magdalena Persson, 0380 - 51 72 30 för mer information.