Höglandets samordningsförbunds logga
  • language
    Translate

Metodtrohetsmätning

De tre förbunden använder metoderna Supported Employment och Individual Placement and Support (SE/IPS) i olika aktiviteter.

En mätning sker under april 2019. Chefer för SE-coacher har fått länkar till enkäterna.

Nätverket kring skalan har uppföljningsmöte i Jönköping 2019-05-21 på Science Park i Jönköping. Anmälan är inte öppen än.