Höglandets samordningsförbunds logga

Utbildningar och handledning

Efter behov anordnas utbildningar i metoden för coacher och chefer. Utbildningarna ges av stiftelsen Activa och finns öppna för medarbetare i hela länet.

Coacherna får handledning fyra gånger/år.

Två gånger/år eller vid behov möts alla coacher i hela länet för att få information om nyheter i SE-metoden samt diskussioner kring metodtrohetsskalan.