Höglandets samordningsförbunds logga
  • language
    Translate

Samverk Vetlanda

Här hittar du information, avtal och annan information från Samverk Vetlanda.

Höglandets samordningsförbund finansierar under perioden 20160801-20190731 en tjänst på 50 % för funktionen Samverkanskoordinator.

Samverkanskoordinatorn är placerad inom kommunens AME-verksamhet och uppdraget är att arbeta för en bättre samverkan mellan arbetsförmedling, försäkringskassa, regionen och Vetlanda kommun gällande personer med rehabiliteringsbehov och som saknar egen försörjning.

Samverkanskoordinatorn arbetar också med att bygga upp strukturer för samverkan och informationsspridning om samverkansmöjligheter.

Samverkanskoordinatorn är även kontaktperson för andra myndigheter och regionen för att lotsa till rätt avdelning inom kommunen.

Gemensam plattform

Överenskommelse Samverk VetlandaPDF

Översikt över verksamheter i Samverk VetlandaPDF

Checklista inför individsamverkanPDF

Handlingsplan vid samverkansmöte VetlandaPDF

Tips vid samverkanPDF

Översikt sociala aktiviteter - 190416PDF

SamverkansforumPDF

Kontakta samverkanskoordinator Annika Synnes Lindberg, 0383-966 24 för mer information.