Höglandets samordningsförbunds logga

Utbildningar och gemensamma träffar

Samordningsförbundet ger möjlighet att delta i olika utbildningar och fortbildningsdagar.

Arbetsdag för styrelse och beredningsgrupp

2021-08-26 Under förmiddagen genomför beredningsgruppen och styrelsen en gemensam arbetsdag. Mer information och anmälningsmöjligheter kommer sommaren 2021