Höglandets samordningsförbunds logga

Utbildningar och gemensamma träffar

Samordningsförbundet ger möjlighet att delta i olika utbildningar och fortbildningsdagar.

Arbetsdag för styrelse och beredningsgrupp

2020-08-27 Mer information och anmälningsmöjligheter kommer sommaren 2020