Höglandets samordningsförbunds logga

Utbildningar och gemensamma träffar

Samordningsförbundet ger möjlighet att delta i olika utbildningar och fortbildningsdagar.

Arbetsdag för styrelse och beredningsgrupp

2019-08-29 kl. 08.30 - 16.00 i Norra Sandsjö. Anmälan sker via inloggningssidan.