Höglandets samordningsförbunds logga

Rätt stöd - rätt försörjning

Personer som saknar sjukpenninggrundande inkomst (SGI) riskerar att falla mellan stolarna om ingen av aktörerna tar ett helhetsgrepp.

SKR (tidigare SKL), Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har en viljeinriktning kring samarbete för att säkerställa möjligheten till rehabilitering för personer som saknar SGI och har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom. 

Denna grupp uppbär ofta långvarigt ekonomiskt bistånd från kommunen då de inte arbetat i tillräcklig omfattning för att få ersättning från social- eller arbetslöshetsförsäkring. 

Syftet med viljeinriktningen är att säkerställa att denna grupp får möjlighet till rehabilitering. 

Genom att uppmärksamma de goda exempel på arbetssätt som bedrivits i Halmstad och Laholm vill berörda parter visa hur förbättrad samverkan mellan myndigheter, kommuner och landsting kan leda till både förbättrad hälsa och ekonomi hos den enskilde samtidigt som samhällsekonomin stärks. 

Här hittar du SKR:s viljeinriktning. Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster. 

På Höglandet finns en särskild blankett som kan användas i kommunikation mellan socialsekreterare och läkare i samförstånd med den som är sjukskriven.

Här finns flödesschema Word, 300.9 kB, öppnas i nytt fönster. för hur blanketten kan användas och blanketten Pdf, 570.5 kB, öppnas i nytt fönster..

Nästa möte

När: Fredag 21 april 2023, klockan 13.00-15.00

Var: Digitalt via Teams, möteslänk fås av Kajsa Hallmans.

Dialogmöte Rätt stöd - Rätt försörjning i Jönköpings län 2023-02-08.

Dialogmöte Rätt stöd - Rätt försörjning i Jönköpings län 2022-12-15.

Dialogmöte Rätt stöd - Rätt försörjning i Jönköpings län 2022-10-18.

Dialogmöte Rätt stöd - Rätt försörjning i Jönköpings län 2022-08-25.

Dialogmöte Rätt stöd - Rätt försörjning i Jönköpings län 2022-06-16.

Dialogmöte Rätt stöd - Rätt försörjning i Jönköpings län 2022-03-17.