Höglandets samordningsförbunds logga

Långsiktig integrerad verksamhet - LIV

Utifrån förbundets parter och på nationell nivå finns en önskan om att ersätta projektformen med en mer långsiktig finansiering av välfungerande partsöverskridande verksamheter.


Höglandets samordningsförbund har beslutat att genomföra detta i en modell som kallas Långsiktig integrerad verksamhet - LIV. Starten sker 2020-01-01.

Organisationsöversikt - möjliga verksamheterPDF

Information - LIV- vad är det?PDF

Verksamhetsbeskrivning SamverkanskoordinatorPDF från 2020-01-01

Verksamhetsbeskrivning SE-HöglandetPDF från 2021-01-01