Höglandets samordningsförbunds logga

Medlemssamråd

Tidigare benämndes medlemssamråd ägarmöte.

Varje år genomförs ett gemensamt Medlemssamråd

Nästa möte är planerat till 25 februari 2022.

Samråd 2021
Mötet skedde digitalt 26 februari. Nässjö var värd

Samråd 2020

Mötet skedde 28 februari i Vrigstad

Samråd 2019

Mötet skedde 22 februari i Vrigstad.

Efter det gemensamma medlemssamrådet 2019 hölls även ett internt möte för Höglandets samordningsförbund.

Anteckningar