Höglandets samordningsförbunds logga

Medlemssamråd

Tidigare benämndes medlemssamråd ägarmöte.

Varje år genomförs ett gemensamt Medlemssamråd och nästa samråd sker 2020-02-28 i Vrigstad.

Samrådet 2019 skedde 22 februari i Vrigstad. Magnus Simonsson från Nationella rådet deltog och informerade både om vad ett samordningsförbund har för uppdrag och visade ett sätt att räkna socioekonomi.

Efter det gemensamma medlemssamrådet 2019 hölls även ett internt möte för Höglandets samordningsförbund.