Höglandets samordningsförbunds logga

Samverk Höglandet


Samverkanskoordinatorerna i de olika kommunområdena arbetar tillsammans med att identifiera och samverka kring gemensamma utvecklingsområden för samtliga kommunområden på Höglandet

Aktuella utvecklingsområden är:

  • Samordnad individuell plan - SIP
  • Processen för Rätt stöd - rätt försörjning
  • Omvärldsbevakning av hur BIP* nationellt och regionalt utvecklas

Kontakt

Förbundschefen 076-723 31 17, alternativt respektive samverkanskoordinator för mer information.


* BIP - beskaeftigelses (sysselsättnings) indikator projekt i Danmark. Studie kring vilka faktorer som är viktiga för att hjälpa invidier från utanförskap till arbete eller studier.