Vårkonferens 2019

De tre förbunden anordnade en gemensam Vårkonferens 2019-04-12.

Drygt 40 personer deltog i en dag fylld med information och inspiration.

Under dagen informerades om följande ämnen:

  • Finsam
  • Förbundens verksamheter
  • Försörjningsmått
  • Socioekonomi
  • Lex Heller
  • Insatskatalogen

Informationen finns även på den gemensamma delen av hemsidan och där finns även länkar till informationen.

Deltagare vårkonferens 2019