Höglandets samordningsförbunds logga

Styrelseprotokoll - Höglandets samordningsförbund

Sammanträde 2020-09-03

ProtokollPDF och anslagsbevisPDF från sammanträdet i Tranås 2020-09-03 finns nu publicerat.

Från och med detta sammanträde kommer alla protokoll att vara tillgänglighetsanpassade och det innebär att de publicerade dokumenten inte har några signaturer.

Originalprotokollet finns tillgängligt i Höglandets samordningsförbunds arkiv i Tranås kommun.

Publicerad: 2020-09-24