Höglandets samordningsförbunds logga

Nyheter

  • Rapport Uppdrag Samverkan
    Under våren 2019 har Firma Arsis genomfört en utvärdering av projekt Uppdrag Samverkan.
    2019-05-27 11.39
  • Ny revisor från staten
    Från och med maj 2019 har KPMG tagit över rollen som statens revisor i finansiella Samordningsförbun...
    2019-05-06 22.18
Publicerad: 2019-12-09