Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga

Arenasamverkan

På ett antal vårdenheter sker en samverkan mellan de fyra parter som ingår i samordningsförbundet: Region Jönköpings län, kommunen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Syftet är att ge så effektivt stöd som möjligt åter till arbete eller rätt försörjning till personer som har behov av stöd från minst två av de fyra parterna. Ingen borde behöva hamna i kläm mellan myndigheterna.

Nu (sept 2019) pågår ett förnyelsearbete som innebär att flera av de små grupperna slås ihop till något större grupper. Överenskommelse, rutiner mm håller på att uppdateras.

Aktuella dokument:

Lista med kontaktpersoner

Du som är kontaktperson i Arenasamverkan kan hitta en aktuell lista på övriga kontaktpersoner om Du loggar in till höger.

Där kan du också hitta länkarna för att rapportera in statistik i Esmaker.

Rätt stöd - rätt försörjning

Personer som saknar rätt till sjukpenning vid sjukdom behöver ofta försörjningsstöd. Det finns då risk att de inte får rätt stöd från vården och Försäkringskassan. En metod för bättre samarbete för denna grupp har utvecklats med Region Jönköpings län, kommunernas enheter för försörjningsstöd i länet och Försäkringskassan.

Frukostmöte

190226 anordnades ett frukostmöte för alla kontaktpersoner och berörda chefer inom Arenasamverkan. De 35 deltagarna fick bl a information av två Peers, personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa.

Du som vill se bildspelen som visades kan göra det här: 

På Regionens hemsida finns en lista med verksamheter som erbjuder arbetslivsinriktad rehabilitering: Rehabiliteringskatalogen. Både den och mycket annan intressant information hittar du på hemsidan plus.rjl.se/forsakringsmedicinlänk till annan webbplats. Rehabiliteringskatalogen hittar du under ”Metodstöd för rehabkoordinering”.