Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga

Arbetslivsinriktat projekt för kvinnor med långvarigt beroende av socialbidrag

Socialtjänstens projekt kallades populärt för Kvinnoprojektet. Det pågick från februari 2008 till januari 2010. 96 kvinnor skrevs in i projektet och fick olika former av stöd för att komma ut ur utanförskapet och hitta sin egen väg vidare.

En samhällsekonomisk analys har gjorts av projektet utifrån vad som hänt de deltagare som avslutats ur projektet 090630. Enligt denna analys sparar samhället på tre år över 7,2 milj kr bara genom de förändringar som skett för dessa deltagare! Rapporten finns tillgänglig under länkar i högerfältet

När Kvinnoprojektet avslutades införlivades arbetssättet i socialtjänstens arbete på olika sätt.

Projektansökan Word, 46 kB.

Ansökan om medel 2009 Word, 26.5 kB.

Samhällsekonomisk analys Word, 213 kB.

Slutrapport från projektet Pdf, 2.5 MB.