Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga

Från ohälsa till hälsa

Ett smärtrehabiliteringsprojekt i samarbete mellan Öxnehaga Vårdcentral, Kungsportens Friskvård m fl.

Projektet pågick under tiden januari 2008 - juni 2009. Kontakta förbundet om du önskar mer information om målgrupp, arbetssätt och resultat.

Ansökan om medel/projektplanWord

Där finns en förenklad samhällsekonomisk analys som gjorts kring detta och ett till projekt. Den visar att satsade pengar kommit tillbaka till samhället mycket snabbt.

Samhällsekonomiska analysen.Word