Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga

Hela kedjan till arbete

Hela kedjan till arbete fick 2015 ca 16 milj kr till 3 års verksamhet mot utanförskap. Ansökan byggde på förstudien Hela kedjan till företaget, som genomfördes under 2014. 

"Hela kedjan till arbete" var ett arbetslivsinriktat samverkansprojekt där stort fokus läggs på förstärkta kontakter mellan rehabiliterings-aktörerna (Af, FK, kommuner och vård) och intresserade arbetsgivare.

Målgruppen för projektet var kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden, som ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden. Det handlade om att
1) ge kvinnor och män rätt stöd utifrån behov
2) hitta rätt arbetsgivarkontakter 
3) ge arbetsgivaren och individen rätt stöd för att anställningen ska kunna bli långvarig. Det ska löna sig att anställa kvinnor och män i målgruppen.

Syftet var också att skapa en länsövergripande modell för konkret lokal samverkan mellan relevanta aktörer i bred mening. Parallellt skulle arbetsgivarkontakter och kompetensutveckling på området stärkas i länet med utgångspunkt i samverkansplattformen.

Projektägare och medfinansiär var Arbetsförmedingen. Övriga medfinansiärer var Försäkringskassan, Region Jönköpings län och pilotkommunerna Jönköping, Värnamo och Eksjö.

Inovember 2016 togs beslut om att lägga ned projektet. Arbetsförmedlingen sade ifrån sig ansvaret som projektägare och ingen annan part var beredd att ta över.
Arbetet att fortsätta utveckla samarbetet mellan parterna inkl med intresserade arbetsgivare har dock fortsatt.

Dokument: