Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga

Ungdomsprojektet "200 i praktiken"

Vaggeryds Näringslivsråd, Vaggeryds kommun och Arbetsförmedlingen startade 2012 ett ungdomsprojekt "200 i praktiken" tillsammans med Sparbanksstiftelsen Alfa. 

Projektet sökte och fick bidrag från förbundet för 2013, med tanke på att man bl a skulle försöka hjälpa arbetslösa unga med funktionshinder.

I januari 2014 beslutade styrelsen bevilja nya medel till projektet, så att de kunde komplettera sin verksamhet med en SE-coach, som arbetar med rehabiliteringsmetoden Supported Employment.

I september 2014 tog styrelsen beslut om att bevilja fortsatta medel för SE-coachen under 2015.

Projektansökan 2013 Pdf, 1.3 MB..
Ansökan om medel 2014-2015 Pdf, 359.9 kB.

I den lärande utvärdering som gjorts konstateras bl a följande:
Under 2013 och 2014 har 98 kvinnor och 100 män deltagit i projektet. Av de 98 kvinnorna har 56 deltagit/deltar i någon form av aktivitet jobb/praktik/arbete. Motsvande siffra för männen är 55 av 100. Fler än hälften av ungdomarna har alltså aktiverats. Projektledningen och projektägaren följer upp utfallet av projektet i form av antalet månader som ungdomar aktiverats genom projektet i jobb, praktik och studier. Under år 2013 och 2014 är det totala antalet månader som ungdomarna arbetat: 793, praktiserat: 355 och studerat: 210. Bidragsersättningen för arbetslösa ungdomar uppgår till 3 200 kronor per månad. Samhällsbesparingen avseende ungdomar som studerat eller arbetat istället för att uppbära stöd om 3 200 kronor per månad uppgår därmed i ekonomiska termer till: 3 209 600 kronor.

Lärande utvärderingen Pdf, 647.2 kB.

Slutrapport från projektet, med bilagor Pdf, 1.9 MB.