Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga

Projekt ARCH i Habo

Förbundet har beviljat medel till Projekt ARCH - Arbets- och RehabCoach i Habo under perioden 2020-2022.

Stöttningen kan se olika ut, allt från att få ett fotfäste på arbetsmarknaden till att få hjälp i kontakten med myndigheter för annan ersättning än ekonomiskt bistånd, men också att arbeta för vidare studier. Ett tätt samarbete finns med samtliga myndigheter och vården.

Vi ser en stor ökning av psykisk ohälsa och framförallt är det många unga som mår dåligt och som inte alltid har en god tillvaro där missbruk är främsta orsaken.

Läs gärna slutrapporten nedan. I rapporten beskrivs hur man arbetat, resultat och slutsatser från projekttiden.