Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga

Projekt SAMS - SAMverkan i Södra Vätterbygden

Projekt SAMS är nu avslutat.

Men redan i höstas tog styrelsen beslut om att det fanns ett behov av en verksamhetsutvecklare i förbundet. I och med det implementerades projektet i verksamheten från 210101.

Här kan ni läsa slutrapporten om projket SAMS - SAMverkan i Södra Vätterbygden:

SlutrapportPDF

Bilaga 1 Ansökan om projektmedelWord

Bilaga 2 EkonomiExcel


Kartläggning samverkanPDF


Huvuduppdraget har varit att förstärka samverkan mellan förbundets sju parter (FK, AF, RJL och kommunerna Habo, Jönköping, Mullsjö och Vaggeryd) kring individer i yrkesverksam ålder som är i behov av samordnad rehabilitering för att närma sig arbete/studier eller få rätt försörjning.

Ett viktigt fokus har varit att fler boende i Habo, Mullsjö och Vaggeryd ska få del av stöd som finanisieras av förbundet.Kontaktuppgifter 

Mia Alfredsson
Telnr: 072-741 42 58

mia@samordningsv.org