Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga

Etableringsstödjare i Mullsjö

Förbundet har beviljat medel till etableringsstödjare i Mullsjö, med start hösten 2020. I nyhetsbrevet nedan kan du läsa mer om projektet. Här hittar du även länken till projketets hemsida och hur man ansöker.

Nyhetsbrevet

https://www.mullsjo.se/arkiv/nyhetsarkiv/nyheter/2021-03-22-nu-startar-etableringsskola-i-mullsjolänk till annan webbplats

Information kring Etableringsstödjare i Mullsjö och hur du ansöker

https://www.mullsjo.se/omsorg-och-hjalp/integration/etableringsskolalänk till annan webbplats

 

Här finns länkar till inslag och artiklar från SVT, Radio P4 och Jönköpingsposten som uppmärksammat projektet!!

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/ny-utbildning-ska-hjalpa-utrikesfodda-att-forsta-svenska-samhalletlänk till annan webbplats

https://www.jp.se/logga-in/ny-intensivutbuildning-for-nyanlanda-jag-har-lart-mig-manga-nya-saker-som-jag-inte-har-lart-mig-under-mina-manga-ar-i-sverigelänk till annan webbplats

https://sverigesradio.se/artikel/farzane-om-snabbkursen-det-ar-jatteviktigtlänk till annan webbplats