Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga

FIA - Funktionsnedsatta i arbete

Filmen om Jouko (länk) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Se filmen om hur Jouko Sjöstedts liv tog en ny vändning genom stödet från FIA.

Förbundet finansierar verksamheten FIA (tidigare FIA mé knuff) som drivs av Funktionsrätt Jönköpings län tillsammans med Region Jönköpings län, avdelning Folkhälsa.
Senaste nytt: från kommande årsskifte tar Försäkringskassan över ansvaret för FIA från regionen och verksamheten blir långsiktig enligt beslut i styrelsen 210824.

FIA står för Funktionsnedsatta i Arbete. Alla deltagare har ett behov av hjälp att hitta en lämplig arbetsgivare/arbetsplats. Deltagarna kan ha fysiska och/eller psykiska funktionsnedsättningar. FIA arbetar till stora delar enligt Supported Employment-metoden. Deltagarna matchas noga mot arbetsgivare innan de kommer ut på praktik. Under praktik/prövning och första perioden efter anställning gör handledarna på FIA uppföljningar efter behov.

Deltagarna kommer till FIA via sina handläggare på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, vården eller kommun. Vi har kontakt med dem under hela tiden (max ca ett år) som personen är med i FIA. Vi har även ett samarbete med Enter, där vi hjälper deltagare som är redo att komma ut i arbete.

Under några år finansierades FIA av Allmänna arvsfonden. Sedan gick Regionförbundet och Länsstyrelsen in med pengar under ett halvt år. Sedan 130801 finansierar Samordningsförbundet Södra Vätterbygden verksamheten.

Folder om FIA (för deltagare) Pdf, 286.5 kB.
Folder om FIA (för handläggare) Pdf, 282.1 kB.


Ansökningsblankett för att komma till FIA Pdf, 127.5 kB.

Blanketten skickas till:
Funktionsrätt, FIA
Barnarpsgatan 19
553 16 Jönköping


Uppdragsavtal 2021 Pdf, 138.1 kB.

Ansökan om medel 2022-2024 Pdf, 371.6 kB.

Beslut om medel 2022: se styrelseprotokoll 210824 §8 Pdf, 214.7 kB.

Under 2016 har en förenklad samhällsekonomisk analys av FIA mé knuff gjorts.
Där framkommer att projektet lett till en samhällsekonomisk vinst med omkring 3 milj kronor sedan Samordningsförbundet började finansiera verksamheten.

Samhällsekonomiska analysen 2016 Pdf, 2.1 MB.

Extern utvärdering

Under 2016 gjorde Inger Jansson på Hälsohögskolan i Jönköping en utvärdering av verksamheten.

Utvärderingen 2016 Pdf, 283.8 kB.

Den 10 mars 2017 presenterade Inger Jansson resultatet av utvärderingen vid en samling i Jönköping.

Bildspel om utvärderingen Pdf, 690.1 kB.