Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga

Frukostmöten för ökat förtroende

Förbundet bjuder in till frukostmöten om olika verksamheter som arbetar för att hjälpa personer i utanförskap.

Målgruppen är anställda hos berörda myndigheter och samarbetspartners. Du får gärna sprida inbjudan vidare om Du tänker på någon som kan ha nytta av samlingen. Syftet är att öka kunskapen om och förtroendet för varandra, så att vi kan arbeta så effektivt som möjligt med dem vi har i uppdrag att hjälpa.

Frukostmöte 19 nov 2019 om sjukförsäkringen

Tisdag 19 november anordnades Frukostmöte för ökat förtroende, denna gång om sjukförsäkringen. Ett 100-tal medarbetare från förbundets medlemmar lyssnade.

Bildspelet som visades på frukostmötetPDF

Efter frukostmötet höll förbundets styrelse sitt offentliga möte med diskussion om förbundets utveckling, beslut om Verksamhetsplan med budget mm.

Handlingar vid offentliga styrelsemötet hittar Du på på sidan med nyheten om Frukostmöte om Försäkringskassan.

Torsdag 25 april 2019

handlade frukostmötet om hur Arbetsmarknadsenheten AME i Vaggeryd och Arbetsmarknadsavdelningen AMA i Jönköping arbetar.

Bildspelet om kommuners arbete med arbets-marknadsfrågor, AME Vaggeryd och AMA JönköpingPowerpoint