Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga
  • language
    Translate

Frukostmöten för ökat förtroende

Förbundet bjuder in till frukostmöten om olika verksamheter som arbetar för att hjälpa personer i utanförskap.

Målgruppen är anställda hos berörda myndigheter och samarbetspartners. Du får gärna sprida inbjudan vidare om Du tänker på någon som kan ha nytta av samlingen. Syftet är att öka kunskapen om och förtroendet för varandra, så att vi kan arbeta så effektivt som möjligt med dem vi har i uppdrag att hjälpa.

Torsdag 25 april 2019

handlade frukostmötet om hur Arbetsmarknadsenheten AME i Vaggeryd och Arbetsmarknadsavdelningen AMA i Jönköping arbetar.

Bildspelet om kommuners arbete med arbets-marknadsfrågor, AME Vaggeryd och AMA JönköpingPowerpoint