Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga

Frukostmöten för ökat förtroende

Förbundet bjuder in till frukostmöten om olika verksamheter som arbetar för att hjälpa personer i utanförskap.

Målgruppen är anställda hos berörda myndigheter och samarbetspartners. Du får gärna sprida inbjudan vidare om Du tänker på någon som kan ha nytta av samlingen. Syftet är att öka kunskapen om och förtroendet för varandra, så att vi kan arbeta så effektivt som möjligt med dem vi har i uppdrag att hjälpa.

Frukostmöte 19 nov 2019 om sjukförsäkringen

Tisdag 19 november är det dags för nästa Frukostmöte för ökat förtroende. Denna gång får vi information om och möjlighet att ställa frågor till flera sakkunniga från Försäkringskassan.

Efter frukostmötet håller förbundets styrelse sitt offentliga möte med diskussion om förbundets utveckling, beslut om Verksamhetsplan med budget mm. Alla intresserade är välkomna att stanna.

Inbjudan med info om anmälanPDF

Om frukostmötet blir fullbokat så finns ändå möjlighet att komma till styrelsens möte. Maila i så fall till samordning.sv@jonkoping.se eller ring förbundet, så får du besked om det blivit plats på frukostmötet eller bara på styrelsemötet.

Torsdag 25 april 2019

handlade frukostmötet om hur Arbetsmarknadsenheten AME i Vaggeryd och Arbetsmarknadsavdelningen AMA i Jönköping arbetar.

Bildspelet om kommuners arbete med arbets-marknadsfrågor, AME Vaggeryd och AMA JönköpingPowerpoint